Monthly Archives: januari 2016

Vad och vem är litteratur?  

Att svara på vad litteratur är, är både svårt och omfattande. Själva begreppet, enligt Nationalencyklopedin, är en “samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier”. Det brukar talas om bra och dålig litteratur men utgår man från ordets betydelse görs inte denna skillnad. Oftast syftar litteratur på skönlitteratur, också känt som fiktion, men kan också inkludera biografier, journalistik och retorik.

Människan har så länge hon har funnits ägt ett språk och har använt detta för att berätta historier. Att uttrycka sig är ett mänskligt behov och att kunna skriva ger utrymme för fritt skapande. Under århundraden har människor haft, och getts, olika behov beroende på hur samhället och världen sett ut och detta avspeglas i litteraturen. Att uttrycka tankar och åsikter har inte alltid varit, och är inte än idag, alltid tillåtet.

Litteraturen var förr inte för alla. Den var för de bildade, den kulturella aristokratin, bland andra Voltaire. Den vanliga människan var publik, inte författare. Detta skulle Madam de Staël visst komma att ändra. Madame de Staël kunde konsten att konversera, att under spirituella samtal utbyta välformulerade tankar som krävde en tankeinsats. Hon levde från 1766 till 1817 och var en kvinna som syntes och hördes och som tog plats i samhällets diskussioner på ett sätt som få andra vågade – inte ens männen. Madame de Staël brukade säga att “Geni har inget kön” och det visade hon genom att med ett skarpt intellekt och ett sätt att formulera sig som få andra, slå samtiden med häpnad. Hon bröt mot konventioner och följde inte alls de tankar som fanns kring hur en kvinna skulle bete sig. Eller se ut. Madame de Staël var lite klumpig, rejält byggd, bar gärna djupa urringningar och färgstarka turbaner.


Young women relaxing in a library while studying from books.

Än idag är inte litteratur för alla. Det finns många länder där röster tystas och pennor bryts men litteratur är ändå mer för alla idag än förr. Fortsatt finns inte svaret på frågan vad litteratur är. Bob Dylan erhåller Nobels litteraturpris och många ställer sig frågande till Svenska Akademiens val. Vad skulle Alfred Nobel ha sagt? Väldigt lite om valet förmodligen, han gav inte så många instruktioner kring urvalsprocessen utan skrev att priset skulle tilldelas den “som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk riktning”. Läs gärna mer på Nobelprisets officiella hemsida Nobelprize.org.

DoMag