Monthly Archives: mars 2016

Genreroman  

Av en oerhört mängd litterära genrer är den vanligaste förmodligen romanen. Romanen delas in i en mängd olika genrer, exempelvis brevroman, dagboksroman, äventyrsroman, kriminalroman och fantasyroman. Den kan också delas in i kortroman (80-120 sidor), normallång roman (120-300 sidor) och tegelsten (mer än 300 sidor). En roman är vanligen fiktion men kan också vara en historisk roman där verklighet och fantasi blandas, en så kallad faktion. En novell är också en roman, eller i alla fall samma typ av litteratur, men kortare. Romanen har fler karaktärer och måste ha enberättelse, en intrig och en story – ofta har den både en huvudhandling och en eller flera sidohistorier. Novellen och romanen kan vara skrivna på liknande sätt men romanen berättar mer.

Brevromanen består helt, eller till största del, av fiktiva brev. Ibland kan dagboksanteckningar, journalposter eller tidningsartiklar utgöra inslag. Den kan berättas av två eller fler personer vilket ger den en intressant teknik då historien kan berättas ur flera synvinklar och med händelseförloppet tolkat på olika sätt. Brevromanen kan också vara en enda persons röst, se von Goethes Den unge Werthers lidanden.

En dagsboksroman härmar dagboksformen och är en fiktiv jag-berättelse på prosa; läsaren får ta del av dagboksskrivarens tankar kring dagens händelser och känslor. En populär bok i denna genre är Doktor Glas av Hjalmar Söderberg.

Äventyrsromanens intrig kombinerar äventyr, spänning och fysiska faror och ofta innehåller de en hjälte. En klassiker är Ivanhoe av Walter Scott.

Reading book

Kriminalromanen, till vardags deckaren, är oerhört populär. Huvudtemat är att en eller flera personer skall lösa ett eller flera brott och ofta hålls läsaren i ovisshet. En av de mest kända kriminalromanerna är Sherlock Holmes av Sir Arthur Conan Doyle.

Fantasyromanen skiljer sig drastiskt från andra former av fiktion och innehåller allt från mytologiska varelser och magi till ett alternativt universum. Den gemensamma faktorn i denna typ av romaner är att händelserna inte skulle kunna inträffa i verkligheten. Den oändliga historien av Michael Ende är ett exempel.

En av världens mest sålda romaner är Don Quixote av Miguel de Cervantes vilken sålts i 500 miljoner exemplar. En annan storsäljare är Två städer av Charles Dickens som sålts i 200 miljoner exemplar men fortsatt är relativt okänd i Sverige. En något nyare storsäljare är fantasyromanen Harry Potter vilken sålts i runt 400 miljoner exemplar.

För att botanisera bland olika genrer, besök gärna närmaste bibliotek.

DoMag