Monthly Archives: december 2023

Så kan författare i Malmö få ett eget rum

Som författare eller skribent kan det vara utmanande att balansera ensligt skrivande med umgänge. Under långa perioder sitter man och skriver för sig själv. Ibland kan det vara skönt att vara isolerad för produktivitetens skull och ibland kan man längta efter gemenskap. Känner du igen dig i detta? Genom att välja ett coworking space i Malmö kan du få både enslighet och umgänge. Mest av allt kan du få en plats att gå till på dina egna villkor. Även när man bor i en storstad som Malmö kan för mycket hemmasittande emellanåt bli isolerande på ett inte så inspirerande sätt. Med ett kontorshotell i centrum får du en skrivbordsplats samt tillgång till café och gym när andan faller på.

Ett coworking space kan ge författare ett eget rum

Många av de litterära mästerverken har skapats på författares ensliga kammare. Faktum är att många skribenter inte kan skriva när de befinner sig i en för bullrig miljö. Fokus kan just kräva isolering under en särskilt kreativ och produktiv period i livet. Som coronaåren visat på ett allmänt plan klarar människor inte att vara ensamma alltför länge. Så har det varit för författare genom åren. Virginia Woolf är en ganska tidig kvinnlig författare som menade att det är viktigt att skribenten får ett eget rum för författande. Detta inkluderade bland annat en kontorsplats, det där stället att gå till. Vilka storverk kan du åstadkomma om du kommer till ett coworking space i Malmö som ger dig en lagom dos av såväl intryck som uttryck?

DoMag