Monthly Archives: maj 2016

Är svensk litteratur bara deckare?  

Svensk litteratur är mycket populär utomlands och det talas mycket om det svenska deckarundret tack vare författare som Stieg Larsson och Henning Mankell. Svenska författare är så bra på kriminalhistorier att rättigheter säljs innan böckerna ens är färdigskrivna och cirka 90 % av de böcker som tilldrar sig intresse från andra länder är just deckare. Inom kulturområdet utgör kriminalromanerna idag en av Sveriges viktigaste exportvaror.

Visst finns det böcker i andra genrer som också tilldrar sig intresse utomlands. Ett exempel är romanen De fattiga i Łódź av Steve Sem-Sandberg vilken givits ut i fler än 25 länder och som tilldelats flera internationella litteraturpriser. Det finns inga mätningar som talar om hur stort intresset är för svensk litteratur i andra länder men om en svensk bok blir storsäljare i Sverige brukar andra länder hänga på. Svenska ungdomsromaner börjar bli populära utomlands och så även barnlitteratur. Ända sedan Astrid Lindgrens dagar har barnlitteraturen varit populär.

För smalare och mer krävande litteratur är det svårare att nå utländska läsare. Statens Kulturråd delar därför ut ett stöd två gånger per år så att svensk kvalitetslitteratur kan översätts till andra språk. Kulturrådet närvarar också vid internationella mässor och andra litterära arrangemang för att informera om svensk litteratur och varje år ges New Swedish Titles ut vilket är en omfattande broschyr som på engelska och franska berättar om året skönlitterära höjdpunkter.

Retro 1940's Film Noir Detective or Gangster

För att svensk litteratur skall kunna slå utomlands krävs duktiga översättare. Översättaren översätter och tipsar förlagen om intressant litteratur. En författare som, delvis har översättarna att tacka för sin internationella spridning är Tomas Tranströmer. Kulturrådet har därför som en av sina uppgifter att stimulera fler att arbeta som översättare. Dock räcker det inte med att vara duktig på ett annat språk utan man måste vara en språkbegåvning och ha stor lyhördhet för språket. Det finns ett antal olika utbildningar och inriktningar för dem som vill bli översättare. Läs gärna mer på Statens Kulturråds.

En av svensk litteraturs första internationella succéer var inte på något sätt en kriminalhistoria utan ett diktverk vid namn Frithiofs saga, skrivet av Esaias Tegnér. Det översattes framför allt till tyska men också till grannländernas språk och franska, ryska, isländska, ungerska och italienska.

DoMag