Monthly Archives: februari 2016

Mässor  

Det finns ett antal olika förlag i Sverige och för att gemene man skall få chansen att lära känna dem lite bättre hölls i april i år Stockholms litteraturmässa. Det var första gången mässan gick av stapeln och den hölls på Kulturhuset Stadsteatern. Tanken är att det skall bli ett årligen återkommande event och att det skall vara gratis att besöka. Runt 70 förlag och tidsskrifter ställde ut och flertalet programpunkter kunde beskådas på flera olika scener.

Stockholms litteraturmässa skall skilja sig från den mycket större mässan Bok & Bibliotek som går av stapeln i Göteborg. I Stockholm finns även Stockholm Literature vilken arrangeras på Moderna museet men dessa skall inte ses som två konkurrerande mässor utan som komplement till varandra.

Stockholm Literature hölls i oktober och gästade i år av flera namnkunniga internationella gäster, bland andra Monika Fagerholm från Finland, Sjón från Island och Dorit Rabinyan fråHans Christian Andersen Museumn Israel. Något som uppskattats av besökarna är de poseivandringar som under 45 minuter ger publiken m
öten med internationell poesi och samtidskonst under ledning av dramatenskådespelare.

Bokmässan i Göteborg startade 1985 och heter idag Bok & Bibliotek. Den arrangeras i september och har fler än 100 000 besökare under de fyra dagar som den pågår. Också här ges besökarna möjlighet att möta internationella och svenska författare och ingen annan bokmässa i världen ger publiken ett lika omfattande seminarieprogram. Här hålls även andra programpunkter och det finns alltid aktiviteter att ta del av. Förlag och agenter från hela Europa samlas i International Rights Center för att köpa och sälja rättigheter och knyta kontakter.

Naturligtvis arrangeras bokmässor också i andra delar av Sverige. Östergötlands bokmässa går till exempel av stapeln på Linköpings stadsbibliotek och har fler än 80 utställare.

Vill man bli mer bekant med utländska bokmässor kan kanske Wigtown Book Festival i Wigtown, Skottland, vara ett alternativ. Staden är inte så känd men blev år 1997 vald till landets nationella bokstad. Kanadensisk litteratur går att uppleva i Vancouver och amerikansk i Miami; den förstnämnda firar 25 år och den sistnämnda låter skolbarnen både vara med i mässan och inviga densamma. Världens största bokmässa äger rum i Frankfurt där 7000 utställare, 3000 programpunkter, virtuella bokpromenader och andra aktiviteter lockar.

DoMag