Lancelot Hogben

Vem var Lancelot Hogben? Han är långt ifrån något hushållsnamn i nuläget, men faktum är att han ligger bakom en av förra seklets absolut mest populära och folkbildande böcker: Mathematics for the Millions. Under några decennier i mitten av 1900-talet var boken den främsta hjälpen för människor som ville lära sig matte. Mycket på samma sätt som mattehjälp idag, det vill säga att få studiestöd från någon som kan matematik.

En man som ofta var motvalls

Hogben var en brittisk zoolog och författare som levde mellan 1895-1975. Han var en intressant karaktär som ofta gick motströms i relation till sin samtid. Under första världskriget krigsvägrade han då han såg sig själv som pacifist. Under 1920- och 30-talen var han en uttalad motståndare till rashygieniska idéer då de var som starkast.

Det var under början av 1930-talet som Hogben satte igång med att författa sin förmodligen mest klassiska bok. Det vill säga Mathematics for the Millions. Det var en bok som skulle komma att prisas av några av den tidens största namn, till exempel Albert Einstein och Bertrand Russell. De såg den som ett storverk när det handlade om att utbilda vanliga människor i matematik. Boken har i princip varit i tryck ända sedan dess, fortfarande ett stöd för många.

DoMag