Tips om litteratur till företagare

Som egen företagare är det mycket som du bör känna till, både innan du startar ditt företag och under resans gång. Att driva eget kräver att du har koll på regler för exempelvis anställning, skatt och bokföring. Det finns mängder av böcker i ämnet. En del bra, enkla och tydliga medan andra inte är fullt så bra. Denna text kommer att fokusera på de relevanta böckerna som på ett lättförklarligt sätt hjälper dig att bli en bättre företagare. Några är skrivna på engelska men låt dig inte avskräckas, de kan bli lönande att läsa.

Tänk smart och bli framgångsrik

Alla framgångsrika företagare är inte genier men de har lärt sig att tänka smart. En bok som hjälper dig att fokusera tankarna är How Successful People Think av John Maxwell. Boken tar exempelvis upp den regel som författaren kallar för 80/20 och som visar var du bör lägga din energi och på vad. Om du har barn och vill att de ska bli mer medvetna om pengars värde kan du få bra tips i artikeln Ekonomer fostras tidigt. Oavsett ålder är det viktigt med kunskap och att förstå vad pengarna är värda. En bok som hjälper dig som nyföretagare med just dessa baskunskaper är Rivstart, hur du startar och får fart på ett företag inom ett halvår av Stefan Ekberg.

Använd dig av lättförklarande böcker

Fakturaköp ger snabbt likvid på kontot, vilket kan vara värdefullt för dig som småföretagare eller för dig har har ett nybildat bolag. Som en liten firma gör du i regel allt själv, från idé till bokföring. Redovisning, bokföring och administration är ofta de delar som företagare tycker är jobbiga. Boken Administration för dig som hatar det av Henrik Persson Grubb tar upp saker som exempelvis likviditet och fakturaköp. Om du vill lära dig mer om företagsekonomi är läroböcker som Ekonomistyrning finansiering och kalkylering av Jan-Olof Andersson, Cege Ekström och Anders Gabrielsson riktigt bra. De har skrivit ett flertal böcker som är anpassade för skolor och kurser. Lär dig rätt från början och sätt dig in i företagandet.

DoMag