Kategori Arkiv: Litteratur

Är svensk litteratur bara deckare?  

Svensk litteratur är mycket populär utomlands och det talas mycket om det svenska deckarundret tack vare författare som Stieg Larsson och Henning Mankell. Svenska författare är så bra på kriminalhistorier att rättigheter säljs innan böckerna ens är färdigskrivna och cirka 90 % av de böcker som tilldrar sig intresse från andra länder är just deckare. Inom kulturområdet utgör kriminalromanerna idag en av Sveriges viktigaste exportvaror.

Visst finns det böcker i andra genrer som också tilldrar sig intresse utomlands. Ett exempel är romanen De fattiga i Łódź av Steve Sem-Sandberg vilken givits ut i fler än 25 länder och som tilldelats flera internationella litteraturpriser. Det finns inga mätningar som talar om hur stort intresset är för svensk litteratur i andra länder men om en svensk bok blir storsäljare i Sverige brukar andra länder hänga på. Svenska ungdomsromaner börjar bli populära utomlands och så även barnlitteratur. Ända sedan Astrid Lindgrens dagar har barnlitteraturen varit populär.

För smalare och mer krävande litteratur är det svårare att nå utländska läsare. Statens Kulturråd delar därför ut ett stöd två gånger per år så att svensk kvalitetslitteratur kan översätts till andra språk. Kulturrådet närvarar också vid internationella mässor och andra litterära arrangemang för att informera om svensk litteratur och varje år ges New Swedish Titles ut vilket är en omfattande broschyr som på engelska och franska berättar om året skönlitterära höjdpunkter.

Retro 1940's Film Noir Detective or Gangster

För att svensk litteratur skall kunna slå utomlands krävs duktiga översättare. Översättaren översätter och tipsar förlagen om intressant litteratur. En författare som, delvis har översättarna att tacka för sin internationella spridning är Tomas Tranströmer. Kulturrådet har därför som en av sina uppgifter att stimulera fler att arbeta som översättare. Dock räcker det inte med att vara duktig på ett annat språk utan man måste vara en språkbegåvning och ha stor lyhördhet för språket. Det finns ett antal olika utbildningar och inriktningar för dem som vill bli översättare. Läs gärna mer på Statens Kulturråds.

En av svensk litteraturs första internationella succéer var inte på något sätt en kriminalhistoria utan ett diktverk vid namn Frithiofs saga, skrivet av Esaias Tegnér. Det översattes framför allt till tyska men också till grannländernas språk och franska, ryska, isländska, ungerska och italienska.

Genreroman  

Av en oerhört mängd litterära genrer är den vanligaste förmodligen romanen. Romanen delas in i en mängd olika genrer, exempelvis brevroman, dagboksroman, äventyrsroman, kriminalroman och fantasyroman. Den kan också delas in i kortroman (80-120 sidor), normallång roman (120-300 sidor) och tegelsten (mer än 300 sidor). En roman är vanligen fiktion men kan också vara en historisk roman där verklighet och fantasi blandas, en så kallad faktion. En novell är också en roman, eller i alla fall samma typ av litteratur, men kortare. Romanen har fler karaktärer och måste ha enberättelse, en intrig och en story – ofta har den både en huvudhandling och en eller flera sidohistorier. Novellen och romanen kan vara skrivna på liknande sätt men romanen berättar mer.

Brevromanen består helt, eller till största del, av fiktiva brev. Ibland kan dagboksanteckningar, journalposter eller tidningsartiklar utgöra inslag. Den kan berättas av två eller fler personer vilket ger den en intressant teknik då historien kan berättas ur flera synvinklar och med händelseförloppet tolkat på olika sätt. Brevromanen kan också vara en enda persons röst, se von Goethes Den unge Werthers lidanden.

En dagsboksroman härmar dagboksformen och är en fiktiv jag-berättelse på prosa; läsaren får ta del av dagboksskrivarens tankar kring dagens händelser och känslor. En populär bok i denna genre är Doktor Glas av Hjalmar Söderberg.

Äventyrsromanens intrig kombinerar äventyr, spänning och fysiska faror och ofta innehåller de en hjälte. En klassiker är Ivanhoe av Walter Scott.

Reading book

Kriminalromanen, till vardags deckaren, är oerhört populär. Huvudtemat är att en eller flera personer skall lösa ett eller flera brott och ofta hålls läsaren i ovisshet. En av de mest kända kriminalromanerna är Sherlock Holmes av Sir Arthur Conan Doyle.

Fantasyromanen skiljer sig drastiskt från andra former av fiktion och innehåller allt från mytologiska varelser och magi till ett alternativt universum. Den gemensamma faktorn i denna typ av romaner är att händelserna inte skulle kunna inträffa i verkligheten. Den oändliga historien av Michael Ende är ett exempel.

En av världens mest sålda romaner är Don Quixote av Miguel de Cervantes vilken sålts i 500 miljoner exemplar. En annan storsäljare är Två städer av Charles Dickens som sålts i 200 miljoner exemplar men fortsatt är relativt okänd i Sverige. En något nyare storsäljare är fantasyromanen Harry Potter vilken sålts i runt 400 miljoner exemplar.

För att botanisera bland olika genrer, besök gärna närmaste bibliotek.

Mässor  

Det finns ett antal olika förlag i Sverige och för att gemene man skall få chansen att lära känna dem lite bättre hölls i april i år Stockholms litteraturmässa. Det var första gången mässan gick av stapeln och den hölls på Kulturhuset Stadsteatern. Tanken är att det skall bli ett årligen återkommande event och att det skall vara gratis att besöka. Runt 70 förlag och tidsskrifter ställde ut och flertalet programpunkter kunde beskådas på flera olika scener.

Stockholms litteraturmässa skall skilja sig från den mycket större mässan Bok & Bibliotek som går av stapeln i Göteborg. I Stockholm finns även Stockholm Literature vilken arrangeras på Moderna museet men dessa skall inte ses som två konkurrerande mässor utan som komplement till varandra.

Stockholm Literature hölls i oktober och gästade i år av flera namnkunniga internationella gäster, bland andra Monika Fagerholm från Finland, Sjón från Island och Dorit Rabinyan fråHans Christian Andersen Museumn Israel. Något som uppskattats av besökarna är de poseivandringar som under 45 minuter ger publiken m
öten med internationell poesi och samtidskonst under ledning av dramatenskådespelare.

Bokmässan i Göteborg startade 1985 och heter idag Bok & Bibliotek. Den arrangeras i september och har fler än 100 000 besökare under de fyra dagar som den pågår. Också här ges besökarna möjlighet att möta internationella och svenska författare och ingen annan bokmässa i världen ger publiken ett lika omfattande seminarieprogram. Här hålls även andra programpunkter och det finns alltid aktiviteter att ta del av. Förlag och agenter från hela Europa samlas i International Rights Center för att köpa och sälja rättigheter och knyta kontakter.

Naturligtvis arrangeras bokmässor också i andra delar av Sverige. Östergötlands bokmässa går till exempel av stapeln på Linköpings stadsbibliotek och har fler än 80 utställare.

Vill man bli mer bekant med utländska bokmässor kan kanske Wigtown Book Festival i Wigtown, Skottland, vara ett alternativ. Staden är inte så känd men blev år 1997 vald till landets nationella bokstad. Kanadensisk litteratur går att uppleva i Vancouver och amerikansk i Miami; den förstnämnda firar 25 år och den sistnämnda låter skolbarnen både vara med i mässan och inviga densamma. Världens största bokmässa äger rum i Frankfurt där 7000 utställare, 3000 programpunkter, virtuella bokpromenader och andra aktiviteter lockar.

Vad och vem är litteratur?  

Att svara på vad litteratur är, är både svårt och omfattande. Själva begreppet, enligt Nationalencyklopedin, är en “samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier”. Det brukar talas om bra och dålig litteratur men utgår man från ordets betydelse görs inte denna skillnad. Oftast syftar litteratur på skönlitteratur, också känt som fiktion, men kan också inkludera biografier, journalistik och retorik.

Människan har så länge hon har funnits ägt ett språk och har använt detta för att berätta historier. Att uttrycka sig är ett mänskligt behov och att kunna skriva ger utrymme för fritt skapande. Under århundraden har människor haft, och getts, olika behov beroende på hur samhället och världen sett ut och detta avspeglas i litteraturen. Att uttrycka tankar och åsikter har inte alltid varit, och är inte än idag, alltid tillåtet.

Litteraturen var förr inte för alla. Den var för de bildade, den kulturella aristokratin, bland andra Voltaire. Den vanliga människan var publik, inte författare. Detta skulle Madam de Staël visst komma att ändra. Madame de Staël kunde konsten att konversera, att under spirituella samtal utbyta välformulerade tankar som krävde en tankeinsats. Hon levde från 1766 till 1817 och var en kvinna som syntes och hördes och som tog plats i samhällets diskussioner på ett sätt som få andra vågade – inte ens männen. Madame de Staël brukade säga att “Geni har inget kön” och det visade hon genom att med ett skarpt intellekt och ett sätt att formulera sig som få andra, slå samtiden med häpnad. Hon bröt mot konventioner och följde inte alls de tankar som fanns kring hur en kvinna skulle bete sig. Eller se ut. Madame de Staël var lite klumpig, rejält byggd, bar gärna djupa urringningar och färgstarka turbaner.


Young women relaxing in a library while studying from books.

Än idag är inte litteratur för alla. Det finns många länder där röster tystas och pennor bryts men litteratur är ändå mer för alla idag än förr. Fortsatt finns inte svaret på frågan vad litteratur är. Bob Dylan erhåller Nobels litteraturpris och många ställer sig frågande till Svenska Akademiens val. Vad skulle Alfred Nobel ha sagt? Väldigt lite om valet förmodligen, han gav inte så många instruktioner kring urvalsprocessen utan skrev att priset skulle tilldelas den “som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk riktning”. Läs gärna mer på Nobelprisets officiella hemsida Nobelprize.org.

DoMag