Böcker som blir film

Böcker som blir film

Det finns många fantastiskt bra böcker som blir filmatiserade. Många tycker om att läsa boken först för att sedan se filmen, därefter kunna jämföra. Oftast är filmen en förkortad version av boken Läs mer »

Sagan om is och eld

Sagan om is och eld

Sagan om is och eld är namnet på den bokserie av George R. R. Martin som ligger till grund för TV-serien Game of Thrones. Böckerna hör till de mest sålda romanerna genom Läs mer »

Bra lästips före sömnen

Bra lästips före sömnen

De av oss som läser mycket böcker vet hur avslappnande det kan vara att kliva ner i sängen med en bok i högsta hugg, bara någon timme innan läggdags. Denna timme är Läs mer »

Världens bäst säljande författare – Agatha Christie

Världens bäst säljande författare – Agatha Christie

Om framgång i litteraturvärlden mäts i sålda exemplar (vilket den långt ifrån alltid gör) är Agatha Christie världens mest framgångsrika författare. De 85 böcker som hon skrev under sin livstid uppskattas nämligen Läs mer »

Tips om litteratur till företagare

Tips om litteratur till företagare

Som egen företagare är det mycket som du bör känna till, både innan du startar ditt företag och under resans gång. Att driva eget kräver att du har koll på regler för Läs mer »

 

Vad och vem är litteratur?  

Att svara på vad litteratur är, är både svårt och omfattande. Själva begreppet, enligt Nationalencyklopedin, är en ”samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier”. Det brukar talas om bra och dålig litteratur men utgår man från ordets betydelse görs inte denna skillnad. Oftast syftar litteratur på skönlitteratur, också känt som fiktion, men kan också inkludera biografier, journalistik och retorik.

Människan har så länge hon har funnits ägt ett språk och har använt detta för att berätta historier. Att uttrycka sig är ett mänskligt behov och att kunna skriva ger utrymme för fritt skapande. Under århundraden har människor haYoung women relaxing in a library while studying from books.ft, och getts, olika behov beroende på hur samhället och världen sett ut och detta avspeglas i litteraturen. Att uttrycka tankar och åsikter har inte alltid varit, och är inte än idag, alltid tillåtet.

Litteraturen var förr inte för alla. Den var för de bildade, den kulturella aristokratin, bland andra Voltaire. Den vanliga människan var publik, inte författare. Detta skulle Madam de Staël visst komma att ändra. Madame de Staël kunde konsten att konversera, att under spirituella samtal utbyta välformulerade tankar som krävde en tankeinsats. Hon levde från 1766 till 1817 och var en kvinna som syntes och hördes och som tog plats i samhällets diskussioner på ett sätt som få andra vågade – inte ens männen. Madame de Staël brukade säga att ”Geni har inget kön” och det visade hon genom att med ett skarpt intellekt och ett sätt att formulera sig som få andra, slå samtiden med häpnad. Hon bröt mot konventioner och följde inte alls de tankar som fanns kring hur en kvinna skulle bete sig. Eller se ut. Madame de Staël var lite klumpig, rejält byggd, bar gärna djupa urringningar och färgstarka turbaner.

Än idag är inte litteratur för alla. Det finns många länder där röster tystas och pennor bryts men litteratur är ändå mer för alla idag än förr. Fortsatt finns inte svaret på frågan vad litteratur är. Bob Dylan erhåller Nobels litteraturpris och många ställer sig frågande till Svenska Akademiens val. Vad skulle Alfred Nobel ha sagt? Väldigt lite om valet förmodligen, han gav inte så många instruktioner kring urvalsprocessen utan skrev att priset skulle tilldelas den ”som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk riktning”. Läs gärna mer på Nobelprisets officiella hemsida Nobelprize.org.