Utvandrareposet

Utvandrareposet

En av 1900-talets största svenska författare är Vilhelm Moberg. Han är mest känd för sitt utvandrarepos, en tetralogi om massutvandringen till Amerika under 1800-talet. Utvandrareposet anses av många vara ett litterärt mästerverk. Läs mer »

Lancelot Hogben

Lancelot Hogben

Vem var Lancelot Hogben? Han är långt ifrån något hushållsnamn i nuläget, men faktum är att han ligger bakom en av förra seklets absolut mest populära och folkbildande böcker: Mathematics for the Läs mer »

Ernest Miller Hemingway

Ernest Miller Hemingway

Författargiganten Hemingway föddes år 1899 i det välbärgade Oak Park, Illinois i USA. Han var näst äldst utav sex barn till läkaren Clarence Miller och operasångerskan Grace Hall. De var en protestantisk Läs mer »

Spara pengar på kurslitteratur

Spara pengar på kurslitteratur

Många drömmer om att studera för att antingen bilda sig eller för att skaffa sig ett yrke som de trivs med och där de i bästa fall kan få en bra lön Läs mer »

Att ta hand om sina gamla böcker

Att ta hand om sina gamla böcker

Böcker är bland de viktigaste föremålen som finns i vår värld och att ändra på litteratur eller förstöra gamla böcker borde vara straffbart. Litteratur förtäljer oss om dåvarande åsikter och är en Läs mer »

 

Världens bäst säljande författare – Agatha Christie

Om framgång i litteraturvärlden mäts i sålda exemplar (vilket den långt ifrån alltid gör) är Agatha Christie världens mest framgångsrika författare. De 85 böcker som hon skrev under sin livstid uppskattas nämligen ha sålts i mellan 2 och 4 miljarder exemplar, vilket är ungefär lika mycket som William Shakespeare. Hon är också den enskilda författare som har översatts mest i hela världen, då hennes böcker finns översatta till minst 103 språk. Agatha Christie ligger bakom några av de mest älskade karaktärerna inom genren ”whodunit” (vilket brukar kallas pusseldeckare på svenska), som Hercule Poirot och Miss Marple. I Christies böcker (liksom i de flesta pusseldeckare) har läsaren möjlighet att lösa mordgåtan tillsammans med huvudkaraktären, genom listigt utplacerade ledtrådar som författaren lämnar genom historien.

Christie föddes år 1890 i Devon i England. Hon läste mycket redan från en tidig ålder, och fick sin utbildning dels i England, dels i Paris i Frankrike. Hon började skriva år 1910, till en början i form av teaterpjäser och noveller. Hon skickade in dessa noveller till flera olika litterära magasin, men blev aldrig antagen. Även hennes första roman, Snow Upon the Desert, möttes av idel nedslag från förlagen.

Det var inte förrän efter andra världskriget, när Christie hade ställt upp som volontär och arbetat som sjuksköterska i Torquay, som hon skulle rikta in sig på de detektivromaner som skulle göra henne framgångsrik. Christie var bland annat ett fan av sir Arthur Conan Doyles tidiga historier om Sherlock Holmes, och hon hämtade själv inspiration från de belgiska flyktingar som bodde i Torquay när hon skapade sin första detektiv: en före detta belgisk polisofficer som hade sökt sin tillflykt i Storbritannien efter att Tyskland invaderade Belgien. Den första boken som Christie skrev om Hercule Poirot hette The Mysterious Affair at Styles, och den accepterades till slut av förlaget The Bodley Head, på villkor att Christie ändrade slutet. Det gjorde hon, och skrev ett kontrakt med förlaget som hon senare kände utnyttjade hennes rättigheter som författare.

Även om det var med nöd och näppe, blev The Mysterious Affair at Styles början på Agatha Christies framgångsrika och produktiva karriär som författare. Senare välkända verk av henne är bland annat Murder on the Orient Express och And Then There Were None (som är hennes bäst säljande bok och har sålts i över 100 miljoner exemplar).

Om du älskar Agatha Christie vill du sannolikt återuppleva några av dina favoritdeckare av henne, och kanske upptäcka några som du aldrig läst förut (hon hade ju en ganska omfattande produktion under sin levnad). Det kan dock vara svårt att hitta tiden att läsa så många böcker i en vardag som ofta är fylld av jobb, träning, familj, vänner och hushållssysslor. Om du känner igen dig i detta kan en prenumeration på Storytel vara något för dig, eftersom du där har tillgång till tusentals ljudböcker – bland annat mängder av Agatha Christies verk, på både svenska och engelska. På det sättet kan du lyssna dig igenom alla Poirots och Miss Marples äventyr, samtidigt som du tränar, diskar, pendlar till jobbet eller gör något annat.

Tips om litteratur till företagare

Som egen företagare är det mycket som du bör känna till, både innan du startar ditt företag och under resans gång. Att driva eget kräver att du har koll på regler för exempelvis anställning, skatt och bokföring. Det finns mängder av böcker i ämnet. En del bra, enkla och tydliga medan andra inte är fullt så bra. Denna text kommer att fokusera på de relevanta böckerna som på ett lättförklarligt sätt hjälper dig att bli en bättre företagare. Några är skrivna på engelska men låt dig inte avskräckas, de kan bli lönande att läsa.

Tänk smart och bli framgångsrik

Alla framgångsrika företagare är inte genier men de har lärt sig att tänka smart. En bok som hjälper dig att fokusera tankarna är How Successful People Think av John Maxwell. Boken tar exempelvis upp den regel som författaren kallar för 80/20 och som visar var du bör lägga din energi och på vad. Om du har barn och vill att de ska bli mer medvetna om pengars värde kan du få bra tips i artikeln Ekonomer fostras tidigt. Oavsett ålder är det viktigt med kunskap och att förstå vad pengarna är värda. En bok som hjälper dig som nyföretagare med just dessa baskunskaper är Rivstart, hur du startar och får fart på ett företag inom ett halvår av Stefan Ekberg.

Använd dig av lättförklarande böcker

Fakturaköp ger snabbt likvid på kontot, vilket kan vara värdefullt för dig som småföretagare eller för dig har har ett nybildat bolag. Som en liten firma gör du i regel allt själv, från idé till bokföring. Redovisning, bokföring och administration är ofta de delar som företagare tycker är jobbiga. Boken Administration för dig som hatar det av Henrik Persson Grubb tar upp saker som exempelvis likviditet och fakturaköp. Om du vill lära dig mer om företagsekonomi är läroböcker som Ekonomistyrning finansiering och kalkylering av Jan-Olof Andersson, Cege Ekström och Anders Gabrielsson riktigt bra. De har skrivit ett flertal böcker som är anpassade för skolor och kurser. Lär dig rätt från början och sätt dig in i företagandet.

Är svensk litteratur bara deckare?  

Svensk litteratur är mycket populär utomlands och det talas mycket om det svenska deckarundret tack vare författare som Stieg Larsson och Henning Mankell. Svenska författare är så bra på kriminalhistorier att rättigheter säljs innan böckerna ens är färdigskrivna och cirka 90 % av de böcker som tilldrar sig intresse från andra länder är just deckare. Inom kulturområdet utgör kriminalromanerna idag en av Sveriges viktigaste exportvaror.

Visst finns det böcker i andra genrer som också tilldrar sig intresse utomlands. Ett exempel är romanen De fattiga i Łódź av Steve Sem-Sandberg vilken givits ut i fler än 25 länder och som tilldelats flera internationella litteraturpriser. Det finns inga mätningar som talar om hur stort intresset är för svensk litteratur i andra länder men om en svensk bok blir storsäljare i Sverige brukar andra länder hänga på. Svenska ungdomsromaner börjar bli populära utomlands och så även barnlitteratur. Ända sedan Astrid Lindgrens dagar har barnlitteraturen varit populär.

För smalare och mer krävande litteratur är det svårare att nå utländska läsare. Statens Kulturråd delar därför ut ett stöd två gånger per år så att svensk kvalitetslitteratur kan översätts till andra språk. Kulturrådet närvarar också vid internationella mässor och andra litterära arrangemang för att informera om svensk litteratur och varje år ges New Swedish Titles ut vilket är en omfattande broschyr som på engelska och franska berättar om året skönlitterära höjdpunkter.

Retro 1940's Film Noir Detective or Gangster

För att svensk litteratur skall kunna slå utomlands krävs duktiga översättare. Översättaren översätter och tipsar förlagen om intressant litteratur. En författare som, delvis har översättarna att tacka för sin internationella spridning är Tomas Tranströmer. Kulturrådet har därför som en av sina uppgifter att stimulera fler att arbeta som översättare. Dock räcker det inte med att vara duktig på ett annat språk utan man måste vara en språkbegåvning och ha stor lyhördhet för språket. Det finns ett antal olika utbildningar och inriktningar för dem som vill bli översättare. Läs gärna mer på Statens Kulturråds.

En av svensk litteraturs första internationella succéer var inte på något sätt en kriminalhistoria utan ett diktverk vid namn Frithiofs saga, skrivet av Esaias Tegnér. Det översattes framför allt till tyska men också till grannländernas språk och franska, ryska, isländska, ungerska och italienska.

Genreroman  

Av en oerhört mängd litterära genrer är den vanligaste förmodligen romanen. Romanen delas in i en mängd olika genrer, exempelvis brevroman, dagboksroman, äventyrsroman, kriminalroman och fantasyroman. Den kan också delas in i kortroman (80-120 sidor), normallång roman (120-300 sidor) och tegelsten (mer än 300 sidor). En roman är vanligen fiktion men kan också vara en historisk roman där verklighet och fantasi blandas, en så kallad faktion. En novell är också en roman, eller i alla fall samma typ av litteratur, men kortare. Romanen har fler karaktärer och måste ha enberättelse, en intrig och en story – ofta har den både en huvudhandling och en eller flera sidohistorier. Novellen och romanen kan vara skrivna på liknande sätt men romanen berättar mer.

Brevromanen består helt, eller till största del, av fiktiva brev. Ibland kan dagboksanteckningar, journalposter eller tidningsartiklar utgöra inslag. Den kan berättas av två eller fler personer vilket ger den en intressant teknik då historien kan berättas ur flera synvinklar och med händelseförloppet tolkat på olika sätt. Brevromanen kan också vara en enda persons röst, se von Goethes Den unge Werthers lidanden.

En dagsboksroman härmar dagboksformen och är en fiktiv jag-berättelse på prosa; läsaren får ta del av dagboksskrivarens tankar kring dagens händelser och känslor. En populär bok i denna genre är Doktor Glas av Hjalmar Söderberg.

Äventyrsromanens intrig kombinerar äventyr, spänning och fysiska faror och ofta innehåller de en hjälte. En klassiker är Ivanhoe av Walter Scott.

Reading book

Kriminalromanen, till vardags deckaren, är oerhört populär. Huvudtemat är att en eller flera personer skall lösa ett eller flera brott och ofta hålls läsaren i ovisshet. En av de mest kända kriminalromanerna är Sherlock Holmes av Sir Arthur Conan Doyle.

Fantasyromanen skiljer sig drastiskt från andra former av fiktion och innehåller allt från mytologiska varelser och magi till ett alternativt universum. Den gemensamma faktorn i denna typ av romaner är att händelserna inte skulle kunna inträffa i verkligheten. Den oändliga historien av Michael Ende är ett exempel.

En av världens mest sålda romaner är Don Quixote av Miguel de Cervantes vilken sålts i 500 miljoner exemplar. En annan storsäljare är Två städer av Charles Dickens som sålts i 200 miljoner exemplar men fortsatt är relativt okänd i Sverige. En något nyare storsäljare är fantasyromanen Harry Potter vilken sålts i runt 400 miljoner exemplar.

För att botanisera bland olika genrer, besök gärna närmaste bibliotek.

Mässor  

Det finns ett antal olika förlag i Sverige och för att gemene man skall få chansen att lära känna dem lite bättre hölls i april i år Stockholms litteraturmässa. Det var första gången mässan gick av stapeln och den hölls på Kulturhuset Stadsteatern. Tanken är att det skall bli ett årligen återkommande event och att det skall vara gratis att besöka. Runt 70 förlag och tidsskrifter ställde ut och flertalet programpunkter kunde beskådas på flera olika scener.

Stockholms litteraturmässa skall skilja sig från den mycket större mässan Bok & Bibliotek som går av stapeln i Göteborg. I Stockholm finns även Stockholm Literature vilken arrangeras på Moderna museet men dessa skall inte ses som två konkurrerande mässor utan som komplement till varandra.

Stockholm Literature hölls i oktober och gästade i år av flera namnkunniga internationella gäster, bland andra Monika Fagerholm från Finland, Sjón från Island och Dorit Rabinyan fråHans Christian Andersen Museumn Israel. Något som uppskattats av besökarna är de poseivandringar som under 45 minuter ger publiken m
öten med internationell poesi och samtidskonst under ledning av dramatenskådespelare.

Bokmässan i Göteborg startade 1985 och heter idag Bok & Bibliotek. Den arrangeras i september och har fler än 100 000 besökare under de fyra dagar som den pågår. Också här ges besökarna möjlighet att möta internationella och svenska författare och ingen annan bokmässa i världen ger publiken ett lika omfattande seminarieprogram. Här hålls även andra programpunkter och det finns alltid aktiviteter att ta del av. Förlag och agenter från hela Europa samlas i International Rights Center för att köpa och sälja rättigheter och knyta kontakter.

Naturligtvis arrangeras bokmässor också i andra delar av Sverige. Östergötlands bokmässa går till exempel av stapeln på Linköpings stadsbibliotek och har fler än 80 utställare.

Vill man bli mer bekant med utländska bokmässor kan kanske Wigtown Book Festival i Wigtown, Skottland, vara ett alternativ. Staden är inte så känd men blev år 1997 vald till landets nationella bokstad. Kanadensisk litteratur går att uppleva i Vancouver och amerikansk i Miami; den förstnämnda firar 25 år och den sistnämnda låter skolbarnen både vara med i mässan och inviga densamma. Världens största bokmässa äger rum i Frankfurt där 7000 utställare, 3000 programpunkter, virtuella bokpromenader och andra aktiviteter lockar.

Vad och vem är litteratur?  

Att svara på vad litteratur är, är både svårt och omfattande. Själva begreppet, enligt Nationalencyklopedin, är en “samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier”. Det brukar talas om bra och dålig litteratur men utgår man från ordets betydelse görs inte denna skillnad. Oftast syftar litteratur på skönlitteratur, också känt som fiktion, men kan också inkludera biografier, journalistik och retorik.

Människan har så länge hon har funnits ägt ett språk och har använt detta för att berätta historier. Att uttrycka sig är ett mänskligt behov och att kunna skriva ger utrymme för fritt skapande. Under århundraden har människor haft, och getts, olika behov beroende på hur samhället och världen sett ut och detta avspeglas i litteraturen. Att uttrycka tankar och åsikter har inte alltid varit, och är inte än idag, alltid tillåtet.

Litteraturen var förr inte för alla. Den var för de bildade, den kulturella aristokratin, bland andra Voltaire. Den vanliga människan var publik, inte författare. Detta skulle Madam de Staël visst komma att ändra. Madame de Staël kunde konsten att konversera, att under spirituella samtal utbyta välformulerade tankar som krävde en tankeinsats. Hon levde från 1766 till 1817 och var en kvinna som syntes och hördes och som tog plats i samhällets diskussioner på ett sätt som få andra vågade – inte ens männen. Madame de Staël brukade säga att “Geni har inget kön” och det visade hon genom att med ett skarpt intellekt och ett sätt att formulera sig som få andra, slå samtiden med häpnad. Hon bröt mot konventioner och följde inte alls de tankar som fanns kring hur en kvinna skulle bete sig. Eller se ut. Madame de Staël var lite klumpig, rejält byggd, bar gärna djupa urringningar och färgstarka turbaner.


Young women relaxing in a library while studying from books.

Än idag är inte litteratur för alla. Det finns många länder där röster tystas och pennor bryts men litteratur är ändå mer för alla idag än förr. Fortsatt finns inte svaret på frågan vad litteratur är. Bob Dylan erhåller Nobels litteraturpris och många ställer sig frågande till Svenska Akademiens val. Vad skulle Alfred Nobel ha sagt? Väldigt lite om valet förmodligen, han gav inte så många instruktioner kring urvalsprocessen utan skrev att priset skulle tilldelas den “som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk riktning”. Läs gärna mer på Nobelprisets officiella hemsida Nobelprize.org.

DoMag